کاربرد رادیولوژی

کاربرد رادیولوژی

هدف از انجام دادن اشعه ایکس یا رادیولوژی عکس برداری از اجزای داخلی بدن (معمولا استخوان ها) است که چشم انسان به آن دسترسی ندارد. این اشعه به سرعت و بدون هیچ گونه درد و بدون هیچ زخم و شکافی وارد بدن می شود و از بافت های بدن عبور کرده و در هر عضو بنا به ویژگی های خاص آن جذب می شده و در نهایت اشعه بنا به تراکم هر قسمت با رنگ سیاه و سفید مشخص می شود. بافت های استخوانی با رنگ سفید، حباب و هوا با رنگ سیاه و سایر بافت ها از قبیل بافت های  گوشت یا چربی در بدن بسته به تراکم آن ها به رنگ خاکستری ظاهر می شوند .

کاربرد های رادیولوژی

  • از اشعه ایکس در زمینه پزشکی به منظور بررسی و تشخیص اختلالات و بیماری های فک و دندان، شکستگی و بیماری های استخوان ، مشاهده اجسام سفت در استخوان مثل ترکش یا گلوله یا…، تشخیص تومور در بدن استفاده می شود. با استفاده از اشعه ایکس می توان محل دقیق شکستگی استخوان را تشخیص داد، زیرا این اشعه به راحتی از اجسام و بافت های نرم عبور می کند ، اما این اشعه نمی تواند از استخوان عبور کند. عبور نکردن از استخوان باعث تشکیل تصویر نهایی می شود.
  • از رادیولوژی در تشخیص توده ها های بدخیم سرطانی و همچنین در درمان سرطان و از بین بردن سلول های بدخیم استفاده می شود. اشعه ایکس باعث از بین رفتن سلول های سرطانی می شود، اما این اشعه به سلول های سالم نیز آسیب می زند ، اما سلول های سالم بعد از مدتی کوتاه به خودی خود توانایی خود را بازیافته و به حالت کاملا طبیعی باز می گردند.
  • اشعه ایکس بررسی قالب های فلزی و چوب های مورد استفاده در قایق ها استفاده می شود. همچنین بررسی طیف اشعه ایکس باعث تسهیل در تشخیص عناصر داخلی ترکیب مواد مختلف و آنالیز آن ها شده است. همچنین با استفاده از اشعه ایکس می توان مواد عناصر شیمیایی را از یکدیگر متمایز ساخت. همچنین با استفاده از اشعه ایکس می توان برای رویت داخل اجسام که از قطر زیاد برخوردار هستند نیز استفاده نمود.
  • می توان گفت که اشعه ایکس در بسیاری از حوزه های کاربرد دارد همچنین در فرودگاه ها در مناطق ویژه ای برای دیدن داخل چمدان به منظور تشخیص وجود اسلحه و… از اشعه ایکس استفاده می نمایند.
  • یک استفاده جالب و زیبای اشعه ایکس در هنر نقاشی می باشد. از اشعه ایکس در متمایز ساختن نقاشی حقیقی از نقاشی جعلی استفاده می شود. چرا که تابلوهای اصلی و قدیمی نسبت به تابلو های جدید و جعلی دارای ترکیبات آلیاژی و فلزی بیشتری بوده و در اشعه ایکس به وضوح قابل رویت است.

پاسخ