سونوگرافی NT و NB

سونوگرافی NT و NB

سونوگرافی NT و NB از جمله سونوگرافی های بسیار مهم برای تشخیص بررسی سلامت جنین در دوران بارداری است در واقع با استفاده از این سونوگرافی می توانیم ناهنجاری های جنین را تشخیص و اختلالات کروموزومی را شناسایی کنیم .این سونوگرافی معمولاً در سه ماهه اول بارداری انجام می شود .روش انجام این سونوگرافی از طریق شکم یا از طریق واژینال است .در بیشتر موارد سونوگرافی از روی شکم صورت می گیرد و امکان دارد بنا بر تشخیص پزشک لازم باشد سونوگرافی واژینال انجام شود .

زمان مناسب سونوگرافی NT و NB

زمان مناسب سونوگرافی NT و NB بین 11 تا 14هفتگی می باشد .

سونوگرافی در هفته 11

  • سونوگرافی NT برای بررسی اختلالات جنین در هفته ی 11 انجام می شود و در صورتی که جنین با نواقص و یا مشکلاتی مواجه باشد به سرعت می توانیم از طریق سونوگرافی NT آن را تشخیص دهیم .

سونوگرافی NT درهفته 14

  • سونوگرافی NT درهفته ی 14 برای اندازه گیری جنین می باشد زیرا در این زمان امکان اندازه گیری به صورت دقیق تر وجود خواهد داشت .
  • درصورتی که جنین با نواقص روبه رو شود می توانیم سقط جنین را با عوارض کمتر انجام داد .

اندازه طبیعی سونوگرافی NT

برای تعیین سن جنین طول سری ،دمی یا CRL را که حدود 45 تا 84 میلی متر است در نظر می گیرند.برای مشاهده این سونوگرافی تصویر باید واضح باشد و قسمت بسیار مهمی که باید مشاهده شود سر و قسمت بالایی قفسیه سینه جنین است و در صورتی که جنین در وضعیت مناسبی قرار نگرفته باشد انجام سونوگرافی با مشکل رو به رو خواهد شد .و یا در صورتی که بند ناف دور جنین قرار گرفته باشد انجام سونوگرافی با مشکل رو به رو می شود .

خدمات سونوگرافی پرنیا عبارتست از :

سونوگرافی

سونوگرافی 4 بعدی

ماموگرافی

رادیولوژی

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم .

پاسخ