سونوگرافی فولیکول

سونوگرافی فولیکول

یکی از مهمترین کاربرد استفاده از سونوگرافی فولیکول خارج کردن فولیکول از تخمدان می باشد .

کاربرد سونوگرافی فولیکول

  • خارج کردن فولیکول از تخمدان
  • این امکان را فراهم می کند که چه زمانی تخمک ها به بلوغ نهایی می رسد.
  • زمان دقیق تخمک گذاری زن مشخص می شود
  • روند رشد فولیکول ها را می توان بررسی کرد
  • مطلع شدن از اینکه آیا فولیکول پاره شده است یا خیر

به طور کلی با سونوگرافی فولیکول می توانیم اطلاعات کامل از زمان بلوغ تخمک ها و یا تخمک گذاری بدست آوریم ،بهتر است بدانید اندازه یک فولیکول به طور میانگین بین 18 تا 24 میلی متر است در واقع با انجام دادن سونوگرافی خوب می توانید ضخامت و قطر آندومتر رو هم بررسی کنیم و با توجه به این اطلاعات است که متوجه می شوند که یک فرد باردار می شود یا خیر .معمولاً بهترین زمان برای انجام این سونوگرافی هنگامی است که ضخامت به 10 تا 12 میلی متر رسیده باشد که در روز 15 دوران قاعدگی به این اندازه می رسد.

کاربرد سونوگرافی فولیکول در نازایی

با استفاده از سونوگرافی فولیکول می توان ناهنجاری های تخمک گذاری و یا عدم تخمک گذاری را به خوبی تشخیص داد و اقدامات درمانی را آغاز کرد ،یکی از راه های درمانی مفید برای نازایی تخمک گذاری است که با تزریق کلومیفن انجام می شود ،فولیکول ها نسبت به کلومیفن ها از سرعت رشد بهتری برخوردار هستند .

اندازه گیری رشد فولیکول از طریق موارد ذیل صورت می گیرد که عبارتست از :

  • میزان دمای بدن
  • اندازه گیری هورمونی
  • اندازه گیری ضخامت که توسط سونوگرافی انجام می شود.

قابل توجه است که هر کدام از موارد ذکر شده امکان دارد دارای نواقص هایی باشد که نتوان به آن اطمینان کرد برای مثال در روش میزان اندازه گیری دمای بدن در رشد فولیکول نیاز به همکاری بیمار دارد که این خود مشکل است و باعث می شود نتیجه قابل اطمینان نباشد.در اندازه گیری هورمونی میزان اندازه گیری هورمونی در شرایط طبیعی و یا دیگر شرایط یکسان نیست و به همین دلیل قابل اطمینان نیست اما در روش اندازه گیری ضخامت به وسیله سونوگرافی بسیار قابل اطمینان و دقیق است و جزء بهترین روش محاسباتی محسوب می شود زیرا تغییرات رشد فولیکولی به صورت متوالی انجام می شود و روشی است بدون هیچ گونه خطر و یا عوارض که برای شخص بسیار کاربردی تر خواهد بود .

پاسخ