سونوگرافی سینه خوب

سونوگرافی سینه خوب

سونوگرافی سینه با استفاده از امواج صوتی است. که در درجه اول برای کمک به تشخیص تومورهای پستان یا سایر اختلالاتی است که پزشک شما ممکن است در طی یک معاینه فیزیکی، ماموگرافی یا MRI پستان پیدا کرده باشد. سونوگرافی بی خطر و غیرقابل نفوذ است .

این روش نیاز به هیچ گونه  آماده سازی ندارد. جواهرات را در خانه بگذارید و لباسهای راحت بپوشید.

سونوگرافی  سینه چیست؟

سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی از داخل بدن ،تصاویری را تولید می کند و کاملاً بی خطر و بدون درد است شامل استفاده از یک مبدل کوچک (پروب) و ژل اولتراسوند است که به طور مستقیم بر روی پوست قرار می گیرد. امواج صوتی با فرکانس بالا از پروب از طریق ژل به بدن منتقل می شوند. این مبدل صداهایی را جمع می کند و سپس تبدیل به تصویر می کند.

تصویربرداری سونوگرافی یک آزمایش پزشکی غیرمخرب است که به پزشکان کمک می کند تا بیماری های تشخیص داده شده را درمان کند .

سونوگرافی داپلر، به نام سونوگرافی داپلر رنگی است ، که یک روش سونوگرافی مخصوص است که به پزشک اجازه می دهد تا جریان خون را از طریق شریان ها و رگهای شکم، بازوها، پاها، گردن و  یا مغز (در نوزادان و کودکان) و یا درون اندام های  مختلف بدن مانند کبد یا کلیه را بررسی کند.

غربالگری سرطان سینه

ماموگرافی تنها ابزار غربالگری برای سرطان سینه است که به منظور کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان از طریق تشخیص زودرس محسوب می شود . با این حال، ماموگرام همه سرطان های پستان را تشخیص نمی دهند. برخی از ضایعات پستان و ناهنجاری ها قابل مشاهده نیستند و یا در مورد ماموگرافی قابل تفسیر نیستند.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تصویربرداری با سونوگرافی و رزونانس مغناطیسی (MRI) می تواند مکمل ماموگرافی با تشخیص سرطان های پستان باشد که ممکن است با ماموگرافی قابل مشاهده نباشد.که این روش  در تشخیص سرطان سینه نسبت به سونوگرافی حساس تر است، اما MRI ممکن است در دسترس همه زنان باشد.

 اگر غربالگری MRI انجام شود، سونوگرافی غربالگری مورد نیاز نیست، اگرچه سونوگرافی ممکن است برای تشخیص و ناهنجاری های بیوپسی در MRI دیده شود.

سونوگرافی یک ابزار مناسب در غربالگری

  • اگر در معرض خطر بالای سرطان پستان قرار دارند و قادر به انجام معاینه MRI نیستند
  • اگر باردار هستند یا نباید در معرض اشعه ایکس قرار بگیرند .
  • در صورت افزایش تراکم پستان

سونوگرافی سینه با استفاده از امواج صوتی است. که در درجه اول برای کمک به تشخیص تومورهای پستان یا سایر اختلالاتی است که پزشک شما ممکن است در طی یک معاینه فیزیکی، ماموگرافی یا MRI پستان پیدا کرده باشد. سونوگرافی بی خطر و غیرقابل نفوذ است .

این روش نیاز به هیچ گونه  آماده سازی ندارد. جواهرات را در خانه بگذارید و لباسهای راحت بپوشید.

سونوگرافی  سینه چیست؟

سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی از داخل بدن ،تصاویری را تولید می کند و کاملاً بی خطر و بدون درد است شامل استفاده از یک مبدل کوچک (پروب) و ژل اولتراسوند است که به طور مستقیم بر روی پوست قرار می گیرد. امواج صوتی با فرکانس بالا از پروب از طریق ژل به بدن منتقل می شوند. این مبدل صداهایی را جمع می کند و سپس تبدیل به تصویر می کند.

تصویربرداری سونوگرافی یک آزمایش پزشکی غیرمخرب است که به پزشکان کمک می کند تا بیماری های تشخیص داده شده را درمان کند .

سونوگرافی داپلر، به نام سونوگرافی داپلر رنگی است ، که یک روش سونوگرافی مخصوص است که به پزشک اجازه می دهد تا جریان خون را از طریق شریان ها و رگهای شکم، بازوها، پاها، گردن و  یا مغز (در نوزادان و کودکان) و یا درون اندام های  مختلف بدن مانند کبد یا کلیه را بررسی کند.

غربالگری سرطان سینه

ماموگرافی تنها ابزار غربالگری برای سرطان سینه است که به منظور کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان از طریق تشخیص زودرس محسوب می شود . با این حال، ماموگرام همه سرطان های پستان را تشخیص نمی دهند. برخی از ضایعات پستان و ناهنجاری ها قابل مشاهده نیستند و یا در مورد ماموگرافی قابل تفسیر نیستند.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تصویربرداری با سونوگرافی و رزونانس مغناطیسی (MRI) می تواند مکمل ماموگرافی با تشخیص سرطان های پستان باشد که ممکن است با ماموگرافی قابل مشاهده نباشد.که این روش  در تشخیص سرطان سینه نسبت به سونوگرافی حساس تر است، اما MRI ممکن است در دسترس همه زنان باشد.

 اگر غربالگری MRI انجام شود، سونوگرافی غربالگری مورد نیاز نیست، اگرچه سونوگرافی ممکن است برای تشخیص و ناهنجاری های بیوپسی در MRI دیده شود.

سونوگرافی یک ابزار مناسب در غربالگری

  • اگر در معرض خطر بالای سرطان پستان قرار دارند و قادر به انجام معاینه MRI نیستند
  • اگر باردار هستند یا نباید در معرض اشعه ایکس قرار بگیرند .
  • در صورت افزایش تراکم پستان

پاسخ