سونوگرافی رحم

سونوگرافی رحم

سونو گرافی رحم به دوصورت انجام میشود از روی شکم با مثانه پر و روش دوم که به اسم سونوگرافی واژینال است از راه واژن با مثانه خالی انجام می شود . سونوگرافی رحم به منظور تشخیص بررسی بیماری های رحمی ، تخمدان ،لگن مورد استفاده قرار می گیرد و امکان دارد فرد به بیماری های مانند توده های خوش خیم ، توده های بدخیم ، فیبروم ، کیست ، عفونت و دیگر موارد مبتلا شده باشد و نیاز باشد که سونوگرافی انجام شود . برای انجام این نوع سونوگرافی از یک وسیله ی بلند و نازک به داخل واژن استفاده می کنند و تمامی موارد رحم ولگن مورد بررسی قرار می گیرد که به آن سونوگرافی واژینال و ترانس واژینال هم گفته می شود .

سونوگرافی رحم مفید برای تشخیص  سرطان است مانند سرطان رحم ، سرطان تخمدان ،سرطان دهانه رحم است .

به چه دلیل سونوگرافی رحم انجام می دهیم ؟

  • برای بررسی اندازه رحم و موقعیت و شکل تخمدان ها
  • برای بررسی ضخامت رحم که آیا مایع و توده در رحم وجود دارد یا خیر ؟
  • بررسی ضخامت رحم و گردن رحم
  • ایجاد بارداری در خارج رحم

اقدامات لازم قبل از سونوگرافی رحم

  • بهتر است در صورت هر گونه سابقه ی بیماری با پزشک خود در میان بگذارید .
  • در صورت سونوگرافی از روی شکم توصیه می شود آب زیاد مصرف کنید زیرا باعث می شود گازهای روده که مانع از سونوگرافی رحم می شود را رانده تا تصویر برداری به خوبی انجام شود .
  • در صورت باردار بودن تا هفته ی 12 مثانه حتماً باید پر باشد ولی برای هفته های بالاتر نیازی به پر بودن مثانه نیست .
  • برای سونوگرافی واژینالی مثانه باید خالی باشد و برای انجام سونوگرافی شکمی مثانه پر باشد .
  • در صورتی که دارای موی زیاد هستید بهتر است محل مورد نظر را تمیز کنید زیرا سونوگرافی رحمی بر روی پوست ژل مالیده می شود و تمیز بودن پوست باعث می شود مزاحمتی ایجاد نشود .
  • در صورتی که در محل مورد نظر زخم دارید سونوگرافی انجام نمی شود زیرا ژلی که بر روی پوست زده می شود باعث تحریک بیشتر پوست می شود و امکان دارد زخم شما بدتر شود .

 

پاسخ