حرکات جنین

حرکات جنین

آیا می دانستید که تعداد طبیعی حرکات جنین شمارش شده  توسط مادر در هفته ،بین 50 تا 950 حرکت است .در این مقاله می خواهیم در مورد سلامت جنین در بارداری برای مادرانی که قصد دارند باردار شوند و یا در حال حاضر باردار هستند به صورت مختصر توضیح دهیم .

جهت برقراری تماس با سونوگرافی پرنیا می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید. 44280378-44280176

هدف از سلامت جنین قبل از زایمان چیست ؟

جلوگیری از مرگ جنین و اجتناب از مداخلات غیر ضروری .تکنیک های فعلی برای پایش سلامت جنین روی فعالیت های فیزیکی جنین متمرکزند که شامل ضربان قلب ، حرکات جنین ، تنفس و تولید مایع آمنیون هستند .در اکثر موارد یک نتیجه منفی که در واقع یک آزمون طبیعی است به میزان زیادی اطمینان بخش است چرا که مرگ جنین طی یک هفته پس از یک آزمون طبیعی نادر است .

حرکات جنین

حرکات جنین

حرکات جنین در سلامت جنین

حرکت غیر فعال و تحریک نشده ی جنین در هفته 7 شروع شده و به تدریج تا انتهای بارداری هماهنگ تر و پیچیده تر می شود .در واقع بعد از هفته 8 قاعدگی ، حرکات بدن جنین هرگز به مدت بیش از 13 دقیقه قطع نخواهد شد .بین هفته های 20 و 30 ، حرکات عمومی بدن جنین سازماندهی شده و جنین سیکل های استراحت ، فعالیت را آغاز می کند در سه ماه سوم بارداری  بلوغ حرکات جنین ادامه یافته تا حدود 36 هفته که وضعیت های رفتاری در اکثر جنین های طبیعی شکل می گیرند و همکاران الگوهای ضربان قلب جنین ، حرکات عمومی بدن و حرکات چشمی جنین را مورد مطالعه قرار داده و چهار وضعیت رفتاری جنین را شرح دادند :

  • یک حالت ساکت و خاموش (خواب آرام ) با یک پهنای نوسانی باریک در ضربان قلب جنین .
  • شامل حرکات بدنی آشکار و مکرر ، حرکات چشمی مداوم و نوسان گسترده تر ضربان قلب جنین .این وضعیت معادل حرکت سریع چشمی یا خواب فعال در نوزاد است.
  • شامل حرکات چشمی مداوم در غیاب حرکات بدنی و بدون تسریع های ضربان قلب .در مورد وجود چنین حالتی اختلاف نظر وجود دارد .
  • حرکات شدید بدنی با حرکات مداوم چشمی و تسریع های ضربان قلب ، این وضعیت همسان حالت بیداری شیرخواران است.

بیشتر نوزادان بیشتر در وضعیت حالت ساکت و خاموش و یا حرکات بدنی آشکار و مکرر هستند مثلاً در هفته ی 38 ، 75 درصد زمان جنین در این وضعیت طی می شود.

حرکات جنین

حرکات جنین

حجم های مثانه طی وضعیت حالت ساکت و خاموش خواب آرام افزایش می یابد و در وضعیت حرکات جنین با حرکات بدنی آشکار میزان پایه ضربان قلب جنین افزایش یافته و حجم مثانه به میزان چشمگیری کاهش می یابد.حالت اخیر ناشی از ادرار کردن جنین و نیز کاهش تولید ادرار است. این پدیده ها در واقع نشان دهنده ی کاهش جریان خون کلیه طی خواب فعال هستند .

تقسیم بندی حرکات جنین در بارداری

سه نوع حرکت را برای جنین تعریف کرده اند حرکات ضعیف ، قوی و چرخشی .

با پیشرفت حاملگی حرکات ضعیف کاهش یافته و توسط حرکات قوی تر جایگزین می شود که به مدت چندین هفته افزایش یافته و سپس در زمان ترم فروکش می کنند .احتمالاً کاهش مایع آمنیون و فضای رحمی مسئول کاهش حرکات جنین در زمان ترم هستند متوسط تعداد حرکات هفتگی محاسبه شده ، از حدود 200 در هفته 20 به حداکثر 575 حرکتدر هفته 32 می رسد .حرکات جنین سپس به متوسط 282 حرکت در هفته 40 کاهش می یابد.

اندازه گیری حرکات جنین

روش های متعددی برای اندازه گیری حرکات جنین به عنوان روش پیشگویی سلامت جنین ابداع شده اند که عبارتند از:

  • توکودینامومتر
  • مشاهده با سونوگرافی
  • احساس سابجکتیو مادر

اکثر محققین یک همبستگی عالی بین درک حرکات جنین توسط مادر و حرکات ثبت شده توسط وسایل اندازه گیری گزارش نموده اند و جالب است که 80 درصد تمام حرکاتی که در سونوگرافی مشاهده می شود توسط مادر احساس می شود.

شکایت زنان در سه ماه سوم بارداری از حرکات جنین

شکایت شایع زنان در سه ماه سوم بارداری  احساس ذهنی کاهش حرکات جنین است .در صورتی که تصاویر سونوگرافی رشد جنین یا شدت سنجی داپلر غیر طبیعی باشند ، آزمون های پایش ضربان جنین انجام می شود .پیامد حاملگی در زنانی که شکایت کاهش حرکات جنین دارند به میزان چشمگیری با آن هایی که این شکایت را ندارند متفاوت نیست با این حال برای اطمینان بخشی به مادر توصیه به ارزیابی می شود.

پاسخ