تفاوت رادیولوژی و سونوگرافی

تفاوت رادیولوژی و سونوگرافی

عملکرد سونوگرافی

سونوگرافی یکی از روش هایی است که برای بدن انسان هیچگونه ضرری ندارد و به راحتی می توانیم عملیات تصویر برداری را انجام دهیم . نام دیگر سونوگرافی اولتراسوند است .عملکرد اولتراسوند به وسیله ی امواج صوتی است که با فرکانس های بالا انجام می شود .

برای استفاده از روش های تشخیصی مانند سی تی اسکن ، رادیوگرافی و … به دلیل تابش آن ها به وسیله ی اشعه ی ایکس در صورتی که بیش از حد به بدن تابانده شود باعث اختلال سلول در بدن می شود و امکان بروز مشکل وجود خواهد داشت به همین دلیل مهم است که شما در چه مرکزی روش عکس برداری با رادیوگرافی یا سی تی اسکن را انجام می دهید اما در سونوگرافی به دلیل اینکه از اشعه ایکس استفاده نمی شود به همین دلیل خطری هم برای بدن انسان ایجاد نمی کند .سونوگرافی از قسمت های نرم بدن تصویر برداری صورت می گیرد و رادیوگرافی از قسمت های سخت بدن عکسبرداری انجام می شود و این خود مهم ترین تفاوت و کاربرد سونوگرافی و رادیوگرافی محسوب می شود .

عمکرد رادیولوژی

رادیولوژی  یا پرتوشناسی و گاهی تصویر برداری تشخیصی نام یک دسته از تخصص های پزشکی می باشد که با کمک پرتو ایکس و امواج دیگر برای تشخیص بیمار ها بسیار کار آمد می باشد .

در واقع رادیولوژی پزشکی بر مبنای اینکه از چه عواملی در آن اسنفاده می کنند به دو دسته رشته تخصصی تقسیم می شوند .

دسته اول پزشکی هسته ای می باشد که مبنای اصلی کار آن بر مبنای مواد رادیواکتیو می باشد و دسته بعدی را می توانیم به رادیولوژی ،که مبنای آن بر اساس اشعه ایکس و ویژگی های گوناگون آن می باشد اختصاص دهیم .

ویلهلم کنراد رونتگن کسی بود که توانست اشعه ایکس را کشف کند او اولین تصویر برداری را از همسر خود انجام داد .

پاسخ