تشخیص سرطان سینه

تشخیص سرطان سینه

تشخیص سرطان سینه

تشخیص سرطان سینه

تشخیص سرطان سینه به روش های مختلف و توسط پزشک انجام می شود که به صورت مختصر توضیح خواهیم داد .

  • معاینه پزشک در سرطان سینه

در گام نخست به هنگامی که در قسمت سینه خود غده ای احساس کردید باید حتماً به پزشک مراجه کنید امکان این که تومور خوش خیم باشد یا بد خیم که توسط معاینات پزشک مشخص می شود .

بعد از مرحله تشخیصی در صورت وجود غده پزشک مراحل درمان را آغاز می کند و آزمایش و روش های دیگر را طی یک نسخه به شما می دهد .

  • تصویر برداری در سرطان سینه

برای تصویر برداری در تشخیص سینه روش های مختلفی وجود دارد که می تواند نسج پستان را بررسی و ارزیابی کند مهمترین تصویر برداری در ضمینه تشخیص سرطان سینه عبارتست از سونوگرافی ، ماموگرافی .

روش انجام ماموگرافی درسرطان سینه

روش ماموگرافی یک روش آسان محسوب می شود که با کمک اشعه ایکس بر داخل پستان ها تابانده می شود تکنسین به شما کمک می کند در مقابل دستگاه قرار بگیرید و پستان ها را در جهت مناسب بین دو صفحه فشار می دهد تا اشعه به آن برخورد کند امکان دارد این وضعیت ایستادن کمی ناراحت کننده باشد اما درعرض یک یا دو دقیقه اتمام پیدا می کند به این ترتیب عکس برداری از قسمت ساختمان بدنی سینه انجام می شود .در صورتی که انجام ماموگرافی بعد از دوره قاعدگی باشد درد کمتری احساس خواهیم کرد .

نکته قابل توجه در توده های داخل پستان این است که در صورتی که سفت ودر حاشیه ی  نامنظم باشد احتمال دارد توده بد خیم باشد و در صورتی که توده کوچک و در حاشیه ی منظم باشد احتمال اینکه توده خوش خیم باشد وجود دارد.توجه داشته باشید در هر دو صورت هیچگاه خودتان قضاوت نکنید و بهتر است پس از کوچک ترین تغییری سریعاً به پزشک مراجعه کنید و برای درمان آن اقدام کنید انجام ماموگرافی می تواند هم برای فرد سالم و هم برای فردی که مشکوک به سرطان سینه است صورت بگیرد .

پاسخ